kuvakaruselli2

karuselli3

karuselli2

Tarvasoven testatut ja laadukkaat Schücon ja Jansenin savunpoistoluukut ja -järjestelmät

Savunpoistoluukut ja -ikkunat ovat kuuluneet 1.7.2013 lähtien CE- merkittävien tuotteiden piiriin harmonisoidun tuotestandardin EN 12101-2 mukaan. Savunpoistoluukut kuuluvat AVCP 1 luokkaan standardin EN 12101-2 mukaan, joka edellyttää järjestelmien testausta ja ulkopuolista tuotannon valvontaa sekä ulkopuolisen auditointia. Lisäksi tulee ottaa huomioon myös tapauskohtaiset min./max. ja paino-/ pinta-alarajoitteet avautumistyypeittäin.

Tarvasjoen Teräsovi Oy on tehnyt sopimuksen ulkopuolisesta auditoinnista ja valvonnasta VTT ExperServices Oy kanssa.

savunpoisto

Tarvasovi valmistaa alumiini ja teräsrakenteiset savunpoistoluukut Schücon ja Jansenin monipuolisilla ikkunoilla ja savunpoistojärjestelmillä. Eri avautumistyyppejä löytyy ala-, ylä- ja sivusaranoituina sekä sisään- että ulosavautuvina. Kaikista näistä luukkutyypeistä on olemassa viralliset testiraportit, joilla varmistetaan niiden vaatimuksenmukaisuus. Valikoimaamme kuuluvat myös savunpoisto-keskukset, avauspainikkeet, lukitusmoottorit, savuntunnistimet ja monet muut tarvikkeet varmistamaan sen, että toimiva savunpoistojärjestelmä voidaan valmistaa kokonaisuudessaan Schücon tai Jansenin tarjoamilla komponenteilla.

Tarvasovella on käytössään NRWG-ohjelma, jonka avulla voidaan määrittää oikeanlainen ja kustannustehokkain ratkaisu yksilöllisiinkin tarpeisiin. Ohjelmalla voidaan määrittää avaaja, sen tarvittava voima sekä avautumiskulma. Lisäksi ohjelma laskee automaattisesti myös savunpoistoluukulla saavutettavan Aa-arvon eli aerodynaamisesti vapaan pinta-alan.

Sertifikaatti suoritustason pysyvyydestä