Rakentaminen

Savunpoistoluukut ja -järjestelmät

Tarvasovi valmistaa alumiini ja teräsrakenteiset savunpoistoluukut Schücon ja Jansenin monipuolisilla ikkunoilla ja savunpoistojärjestelmillä. Eri avautumistyyppejä löytyy ala-, ylä- ja sivusaranoituina sekä sisään- että ulosavautuvina. Kaikista näistä luukkutyypeistä on olemassa viralliset testiraportit, joilla varmistetaan niiden vaatimuksenmukaisuus. Valikoimaamme kuuluvat myös savunpoisto-keskukset, avauspainikkeet, lukitusmoottorit, savuntunnistimet ja monet muut tarvikkeet varmistamaan sen, että toimiva savunpoistojärjestelmä voidaan valmistaa kokonaisuudessaan Schücon tai Jansenin tarjoamilla komponenteilla.

Savunpoistoratkaisut todellisen tarpeen mukaan

Tarvasovella on käytössään NRWG-ohjelmisto, jonka avulla voimme määritellä oikeanlaisen ja kustannustehokkaimman savunpoistoratkaisun yksilöllisiin tarpeisiin. Ohjelmalla voidaan määrittää avaaja, sen tarvittava voima sekä avautumiskulma. Lisäksi ohjelma laskee automaattisesti myös savunpoistoluukulla saavutettavan Aa-arvon eli aerodynaamisesti vapaan pinta-alan.

Auditointi ja valvonta

Savunpoistoluukut ja -ikkunat ovat kuuluneet 1.7.2013 lähtien CE- merkittävien tuotteiden piiriin harmonisoidun tuotestandardin EN 12101-2 mukaisesti. Savunpoistoluukut kuuluvat AVCP 1 -luokkaan standardin EN 12101-2 mukaisesti, joka edellyttää järjestelmien testausta ja ulkopuolista tuotannon valvontaa sekä ulkopuolisen auditointia. Lisäksi tulee ottaa huomioon myös tapauskohtaiset min./max. ja paino-/ pinta-alarajoitteet avautumistyypeittäin.

Tarvasjoen Teräsovi Oy on tehnyt sopimuksen ulkopuolisesta auditoinnista ja valvonnasta VTT ExperServices Oy kanssa.